Onze taaladviezen

Tekstschrijven is een vak. En bij het schrijven van teksten komen veel taalvragen voorbij. Dit naslagwerk geeft erop antwoord. Het is bestemd voor iedereen die heldere en informatieve teksten wil schrijven en vloeit voort uit onze jarenlange praktijk.

Woordgeslacht

Woorden met de volgende uitgangen zijn altijd vrouwelijk.

  -heid, -nis, -schap: waarheid, kennis, beterschap
  -de, -te: liefde, diepte
  -ij, -erij, -arij, -enij, -ernij: voogdij, rijmelarij
  -ing, -st (achter een werkwoordsstam): wandeling, winst
  -ie, -tie, -logie, -sofie, -agogie: familie, filosofie, demagogie
  -iek, -ica: muziek, logica
  -theek, -teit, -iteit: discotheek, puberteit, subtiliteit
  -tuur, -suur: natuur, censuur
  -ade, -ide, -ode, -ude: tirade, periode
  -age, -ine, -se: tuigage, discipline, analyse
  -sis, -xis, -tis: crisis, bronchitis, syntaxis.