Onze taaladviezen

Tekstschrijven is een vak. En bij het schrijven van teksten komen veel taalvragen voorbij. Dit naslagwerk geeft erop antwoord. Het is bestemd voor iedereen die heldere en informatieve teksten wil schrijven en vloeit voort uit onze jarenlange praktijk.

Een woord vooraf over de 'nieuwe spelling'

Om de tien jaar moet onze officiële spelling worden 'geactualiseerd'. In oktober 2015 was het weer zo ver. De aanpassingen bleven echter beperkt tot een paar losse woorden in het Groene Boekje; de spellingregels zelf bleven volledig intact. Als we praten over de 'nieuwe spelling', bedoelen we dan ook die van 2005. In 2015 is er immers niks veranderd. 

Dat er in 2015 niet wéér aan de spelling was gesleuteld, was voor velen een hele opluchting. Want in 2005, bij de vorige 'actuallisering', brak er veel commotie uit. Wat ging er toen mis? 

De Nederlandse Taalunie, het officiële orgaan dat onze spellingsregels beheert en de daarvan afgeleide woordenlijst (het Groene Boekje), zou in 2005 de spelling een kleine opfrisbeurt geven, géén herziening. Dat was de uitdrukkelijke opdracht die de verantwoordelijke ministers hadden meegegeven. Niks aan de hand dus. Totdat duidelijk werd dat er tegen de afspraken in van alles was veranderd aan de spelling van onze taal.

Om onze klanten wegwijs te maken in die veranderingen, stelden we een boekje samen dat nu als 'Nieuwe spelling' op deze site staat. We hebben hier alle wijzigingen netjes op een rij gezet, maar er ook ons oordeel over gegeven. Dat was niet altijd positief. Daarmee deelden we de kritiek van vele andere taalprofessionals, waaronder de redacties van vrijwel alle dagbladen en Het Genootschap Onze Taal.

Naslag

Woordenlijst Nederlandse Taal, samengesteld door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in opdracht van de Nederlandse Taalunie, beter bekend als het Groene Boekje. Ook te raadplegen op internet:

Woordenlijst Nederlandse Taal

- Leidraad

Ook handig:

- Nederlandse Taalunie
- Taaladvies van de Nederlandse Taalunie
- Instituut voor Nederlandse Lexicologie
- Genootschap Onze Taal
- Taaladviesdienst Onze Taal