Onze taaladviezen

Tekstschrijven is een vak. En bij het schrijven van teksten komen veel taalvragen voorbij. Dit naslagwerk geeft erop antwoord. Het is bestemd voor iedereen die heldere en informatieve teksten wil schrijven en vloeit voort uit onze jarenlange praktijk.

Waarom een spellingsactualisering?

Het beheer over de spelling van de Nederlandse taal ligt bij de Nederlandse Taalunie. Dit is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, taalonderwijs en letteren. De Nederlandse Taalunie is ook de naam van het verdrag waarin de landen die deel uitmaken van het Nederlandse taalgebied, overeenkomen dat zij zich gezamenlijk inzetten voor de bescherming van het Nederlandse talige cultuurgoed. Nederland en België ondertekenden dit verdrag in 1980; Suriname is vanaf 2004 geassocieerd lid van de Taalunie.

Binnen de Taalunie doet de Werkgroep Spelling voorstellen over de officiële spelling van het Nederlands. De werkgroep legt deze voorstellen via het secretariaat voor aan het Comité van Ministers, waarin twee bewindslieden namens Nederland en twee namens Vlaanderen zitting hebben, allen met onderwijs en/of cultuur in hun portefeuille. Zij worden op hun beurt gecontroleerd door de Interparlementaire Commissie, die bestaat uit 22 Nederlandse en Vlaamse parlementsleden. 

De Woordenlijst Nederlandse Taal die sinds oktober 2015 in de winkels ligt, vervangt de editie die in 2005 verscheen. In 1994 besloten de verantwoordelijke ministers dat er elke tien jaar een aangepaste Woordenlijst zou verschijnen, met behoud van de officiële spellingsvoorschriften. Alleen als maatschappelijke discussie daartoe aanleiding zou geven, was een bescheiden ingreep in de spellingsregels op zijn plaats. Los van een enkele regelaanpassing dienen de actualiseringen betrekking te hebben op het corrigeren van fouten uit vorige edities en het toevoegen van nieuwe woorden.

De geactualiseerde spelling (van 2005) is voor overheid en onderwijs officieel van kracht geworden op 1 augustus 2006. Ambtenaren, leraren en leerlingen zijn de enigen die worden geacht de officiële spelling te gebruiken. De spellingregels zijn in 2015 niet veranderd.