Onze taaladviezen

Tekstschrijven is een vak. En bij het schrijven van teksten komen veel taalvragen voorbij. Dit naslagwerk geeft erop antwoord. Het is bestemd voor iedereen die heldere en informatieve teksten wil schrijven en vloeit voort uit onze jarenlange praktijk.

Accenttekens

De regel (Leidraad)

Franse accenttekens worden alleen gebruikt op é, è, ê: comité, coupé, crêpe, fêteren, scène, volière (maar: paté, compote, ragout).

De uitzonderingen

1. vrouwelijke nevenvormen: prostituee, attachee
2. eerste lettergreep met é of medeklinker(s) plus –é: bechamelsaus, etage, rechaud

Accenttekens blijven staan in woorden of uitdrukkingen die nog als zuiver Frans worden aangevoeld: à, dégénéré, déjà vu, tête-á-tête.

Beklemtoning

Bij nadruk alleen accent aigu gebruiken: dé, jé van hét, búíten, ééuwig, voorkómen, vóórkomen, blíjft (indien mogelijk ook op de 'j').

Accent grave alleen ten behoeve van de uitspraak: hèhè, blèren.

Accenttekens op het telwoord ‘een’ zijn alleen nodig als daadwerkelijk verwarring dreigt. Schrijf daarom gewoon een als het telwoord onmogelijk als lidwoord kan worden gelezen, dus: een van de twee, een en ander en een van de mooiste.