Onze taaladviezen

Tekstschrijven is een vak. En bij het schrijven van teksten komen veel taalvragen voorbij. Dit naslagwerk geeft erop antwoord. Het is bestemd voor iedereen die heldere en informatieve teksten wil schrijven en vloeit voort uit onze jarenlange praktijk.

Verbogen lidwoorden in staande uitdrukkingen

bij dezen
in arren moede
in groten getale
in u beider belang
met voorbedachten rade
onzes inziens
ten aanschouwen van
te allen tijde
ter andere zijde
ten bate van
ten behoeve van
ten besluite
ter bestemde plaatse
ten bewijze
te dezen
ter gelegener tijd
ten gerieve van
te goeder trouw
ter hand stellen
ten langen leste
te mijnen huize
te mijnent
te mijner beschikking
ten nutte van
te onzent
ten overvloede
te rechter tijd
ten tijde van
te uwer informatie
ten vervolge op
ter wille van
terzelfder tijd/tezelfdertijd (het Groene Boekje geeft beide vormen)
te zijnen aanzien
te zijnen laste
te zijner tijd
telkenmale
toentertijd
uit anderen hoofde