Onze taaladviezen

Tekstschrijven is een vak. En bij het schrijven van teksten komen veel taalvragen voorbij. Dit naslagwerk geeft erop antwoord. Het is bestemd voor iedereen die heldere en informatieve teksten wil schrijven en vloeit voort uit onze jarenlange praktijk.

Aaneenschrijven of juist los?

allesomvattend
alsook
alsnog
à propos
(het) apropos
bezighouden
bijeenbrengen
bijeenhouden
bijeen zitten
bij voorbaat
bijvoorbeeld
daaraan
daarboven
daaronderdoor
daarvandaan
dan wel (NGB)
danwel (Schrijfwijzer)
dankzij (NGB)
des te meer
dichtbevolkt
dichtstbijzijnd
eenieder
e-mailadres
enzovoort
eraan
erboven
erbovenop
ertussen
ertussenin
etcetera
eveneens
evenmin
evenzeer
gevangennemen
goedwillend
halfjaar
halfuur
homepage
hooggeacht
in casu
ingevolge
inderhaast
in spe
intact
integendeel
internetpagina
inzake
inzonderheid
in zoverre
kortaangebonden
laagopgeleid
langlopend
lichtgeraakt
liefhebben
maximumbedrag
mijnheer
naarmate
nadien
nietszeggend
nogal
nog eens
ofte
oftewel (NGB)
ofwel
omhoogkijken
omwille
onder andere
onder meer
online (NGB: on line)
parachutespringen
per se
plaatshebben
plaats maken
tekeergaan
teleurstellen
te meer
tenietdoen
ten toon spreiden
tentoonstellen
terechtwijzen
terneerslaan
terugdeinzen
teruggaan
terug zijn
ter wille
ter zake
terzijde
te veel
(het) teveel
teweegbrengen
tewerkstellen
tezamen (NGB)
van dien
van tevoren
veelbelovend
veelbetekend
veelgebruikt
veelvoorkomend
veraf (NGB)
vergaand
veruit
ver weg
voor zover
website
weldenkend
welterusten
zoal
zodoende
zoiets
zonder meer
zo nodig
zowaar
zowat
zwaarbewapend
zwakbegaafd