Onze taaladviezen

Tekstschrijven is een vak. En bij het schrijven van teksten komen veel taalvragen voorbij. Dit naslagwerk geeft erop antwoord. Het is bestemd voor iedereen die heldere en informatieve teksten wil schrijven en vloeit voort uit onze jarenlange praktijk.

Barbarismen

Germanismen
Anglicismen

 

Barbarismen of leenvertalingen zijn woorden en uitdrukkingen uit vreemde talen die letterlijk in het Nederlands zijn vertaald. In het dagelijks Nederlands is vooral de invloed van het Engels (in de vorm van anglicismen), Duits (germanismen) en Frans (gallicismen) terug te vinden. Vele barbarismen zijn zozeer ingeburgerd geraakt dat ze algemeen zijn geaccepteerd als Nederlands. Ook het Duitse wagen voor auto is inmiddels lang en breed in alle woordenboeken Nederlands opgenomen. De onderstaande lijstjes bevatten dus voornamelijk leenvertalingen die vrij recent zijn ontstaan in de waan van de dag. Vrije geesten staan coulant tegenover diverse van deze barbarismen; toch is het voor professionele tekstschrijvers van belang ze te vermijden, aangezien ze vaak een modieuze herkomst hebben en hun gebruik derhalve niet kan worden aangeduid als 'neutraal'. 

Germanismen

- aangeven > weergeven, laten weten, laten zien, te kennen geven
- middels > door middel van, met
- inschatten > beoordelen, bepalen
- op zich > op zichzelf
- meerdere > meer, diverse, uiteenlopende (meerdere alleen gebruiken in de betekenis van een superieur)
- verscheidene > diverse, uiteenlopende, een scala aan
- steekwoorden > trefwoorden

Anglicismen

- dramatisch > aanzienlijk, indrukwekkend, spectaculair
- starten > beginnen, van start gaan
- is inclusief > bevat, wordt geleverd met, bij & inbegrepen
- dit was het voor nu > dit was het voorlopig
- meest (als overtreffende trap) > -st
- marktplaats > markt
- De cursus wordt georganiseerd op 5 mei > De cursus wordt gehouden op 5 mei, De cursus vindt plaats op 5 mei, De cursus werd georganiseerd door het opleidingsinstituut